Appartementen De Molen in Houten

2018-08-24

‘Stekerbaar Winstalleren-concept speelt optimaal in op marktontwikkelingen’

In Houten wordt medio maart 2017 De Molen 43-49 opgeleverd, een transformatieproject waarbij in twee voormalige kantoorpanden 57 twee- en driekamerappartementen worden ingericht voor starters en statushouders. In opdracht van woningstichting Viveste draagt bouwkundig aannemer De Waal zorg voor de bouwkundige werkzaamheden, terwijl Viveen-Elektro BV voorziet in de elektrotechnische installatie. De E-installateur heeft hierbij gekozen voor het Winstalleren-concept van Attema, dat niet alleen faalkosten reduceert maar gelijktijdig bespaart op arbeidstijd en -krachten, omdat stekerbaar geïnstalleerd wordt.

In de markt wordt het steeds moeilijker om elektrotechnische monteurs te vinden met niet alleen voldoende vakkennis, maar die zich ook voor langere tijd aan een bedrijf willen binden, weet Pieter Kros, directeur-eigenaar van Viveen-Elektro BV. "Waar in het verleden monteurs twintig, dertig jaar bij dezelfde werkgever bleven, wordt nu steeds actiever ‘gehopt’. Daarbij komt dat nieuwe instromers in de branche over het algemeen minder inhoudelijke vakkennis hebben, terwijl installaties complexer worden. Reden voor Viveen-Elektro BV om op zoek te gaan naar een systeem met een lage instap qua elektrotechnische kennis en waarop gelijktijdig arbeidstijd kan worden bespaard, zonder dat wordt ingeboet aan kwaliteit."

Een mogelijke oplossing vond hij in het Winstalleren-concept van Attema; een plug-and-play oplossing met voor geassembleerde producten, waardoor de arbeids- en faalkosten sterk worden gereduceerd. "Echter ontbrak het tot voor kort aan een pilotproject om dit concept te testen. De Molen bracht hier verandering in. In het werk zit veel repeterend werk, waar het concept zich ideaal voor leent. En ook bouwkundig aannemer De Waal en verhuurder Viveste zagen de voordelen. Een voorwaarde om van de pilot een succes te kunnen maken."

100% Winstalleren
Gekozen werd om alle elektrotechnische installaties in de woningen – met uitzondering van de loze leidingen, televisie- en data-installaties – stekerbaar uit te voeren, vertelt Kros. "Vanuit een stekerbare groepenkast (Attema) vertrekt men met RD-voedingskabels (WAGO) naar de voorgeassembleerde centraaldozen (Attema) en stekerbare WCD-combinaties (Hateha). Het gehele systeem is plug-and-play uitgevoerd en op kamerniveau gesorteerd aangeleverd door groothandel Rexel." Het hele Winstalleren-concept is hier tot uitvoering gekomen, vertelt hij. En met succes: "Wat ik van mijn monteurs terugkrijg, is dat het concept erg prettig werkt. De stekerbare verbindingen zijn stevig en de oplossing werkt erg snel. Van traditioneel één kamer per dag worden nu drie kamers per dag volledig geïnstalleerd; een zeer interessante ontwikkeling. In de toekomst zal ik, wanneer een vergelijkbaar project zich voordoet, zeker opnieuw voor het Attema-concept kiezen, al moeten op detailniveau nog wel wat optimalisaties worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld op het vlak van coderen en kabellengtes bijvoorbeeld. Maar in de basis ben ik zeer tevreden."

Standaardlevering uit voorraad
Met de oplevering in zicht kijkt Kros terug op een intensief traject, waarin veel overlegd, gecalculeerd én geleerd is. "Het grote voordeel van deze betrokkenheid is dat men nu weet hóe Winstalleren-concept werkt", vertelt Tobias van Toledo, Accountmanager regio Zuid/West Nederland bij Attema B.V.. "Waardoor men in staat is om – op basis van bestaande tekeningen – nu ook zelf een installatie te calculeren. Vanuit Viveen-Elektro BV, maar ook vanuit collega-installateurs ontvangen wij steeds vaker de vraag of gestandaardiseerde modellen/grijpproducten in de voorraad van onze groothandels kunnen worden opgenomen. Een vraag waar wij graag op inspelen met bijvoorbeeld standaard groepenkasten en drie, vijf en zeven meter voorraadsnoeren voor WAGO-RD componenten."

Meer informatie over winstalleren Contact opnemen