82 studio’s en appartementen, Almere


82 studio’s en appartementen in de Aardbei, Almere          


Voor De Aardbei hanteert jongerenhuisvester Socius het WOOW-concept. Dit staat voor Wonen, Ontmoeten, Ontspannen en Werken. Er komen 82 studio's en appartementen voor studenten en starters. De Woonfunctie wordt gecombineerd met ondersteunende en aanvullende functies waar in de omgeving behoefte aan is. De gemeente heeft het erfpacht voor het terrein voor twintig jaar aan Socius afgestaan.
Werklieden hebben de afgelopen weken het opvallende rode pand aan de Landdroststraat – tegenover het stadhuis – al zodanig ontmanteld dat aan de opbouw kan worden begonnen. Jongerenhuisvester Socius en aannemer Janssen De Jong gaan in het voormalige schoolgebouw 82 studio’s en appartementen realiseren voor starters en studenten.

Voortvarendheid


Wethouder Herrema complimenteerde Socius met de voortvarendheid waarmee dit project is opgepakt. “Ik kijk vanuit mijn werkkamer uit op dit pand dat overigens al aardig van kleur verschoten is. Het is goed dat lege panden in de stad worden getransformeerd naar woningen. Het vermindert leegstand en we hebben grote behoefte aan woningen, zeker voor jongeren en starters op de woningmarkt. Ik hoop dat andere partijen zo ook op ideeën gebracht worden.”

Woningen in de Aardbei


De 82 zelfstandige woningen worden gerealiseerd in 4 categorieën:
44 studio's van 25 m²
13 studio's van 35 m²
16 tweekamerappartementen van 53 m²
9 driekamerappartementen van 69 m²

Meer informatie over winstalleren Contact opnemen