50 Appartementen, Barneveld


In Barneveld worden vijftig nieuwe appartementen gebouwd waarbij gebruik wordt gemaakt van het door WAGO en Attema ontwikkelde ‘100%winstalleren’. Een stekerbaar, flexibel concept voor gebouwen met holle wanden dat de installateur vooral bij de afmontage de nodige voordelen biedt. Leertouwer testte het systeem met dit project in de praktijk. 

Het concept 100%winstalleren is ontwikkeld met het oog op ‘het nieuwe installeren’. De huidige installateur wordt in deze tijd namelijk geconfronteerd met een tekort aan gekwalificeerd personeel én steeds hardere eisen om het installatiewerk in een steeds korter tijdsbestek te voltooien. Michael van den Broek is werkzaam bij Attema en geeft aan: “Om die reden heeft ons bedrijf – als innovator – in samenwerking met WAGO een concept ontwikkeld dat 100% stekerbaar is. Hiermee is voor de uiteindelijke installatie op locatie géén hooggekwalificeerd personeel nodig én is de installatietijd ter plaatse aanzienlijk korter. Onder andere omdat de afmontage van het schakelmateriaal vooraf in de werkplaats kan gebeuren. Niet zozeer harder, maar slimmer werken dus.” 

Project in Barneveld 

Technisch dienstverlener Leertouwer had al eerder van het concept gehoord maar tot voor kort nog niet eerder de mogelijkheid gehad om het toe te passen. Werkvoorbereider Marco van de Pol: “Het stekerbare concept levert vooral voordelen op bij projecten met veel repeterend werk, waar korte installatietijden zijn vereist en bovendien holle wanden aanwezig zijn. Dit was het geval bij een project in Barneveld waarbinnen onder andere 50 kleinere appartementen voor studenten en acuut woningzoekenden nieuw werden gebouwd. Om deze appartementen snel te kunnen realiseren, is gekozen voor houtskeletbouw en een uniforme inrichting qua installaties.” 

Op basis van de functie van het gebouw adviseerde Leertouwer aan zijn opdrachtgever om het flexibele concept winstalleren toe te passen. Van de Pol: “We hebben stekerbare concepten eerder toegepast, maar dit is de eerste keer in seriematige woningbouw. Wij hebben bepaalde verwachtingen van dit systeem en we willen graag leren en vaststellen in de praktijk of deze ook uitkomen. Hoeveel uren installatietijd bespaar je uiteindelijk en hoe richt je de voorwerkzaamheden zo efficiënt mogelijk in?” 

Voorbereiding 

Omdat de ontwikkelaars van 100%winstalleren er veel belang aan hechten dat het concept op de juiste wijze wordt toegepast, steken beide bedrijven veel tijd en aandacht in het voorbereidende traject. Van den Broek: “In deze fase spelen vier partijen een rol. Wij als Attema om samen met Leertouwer vast te stellen welke centraaldozen en groepenkasten nodig zijn. Daarnaast WAGO die de kabels en het stekerbare materiaal levert en als derde partij de leverancier van het prefab schakelmateriaal. Dit kunnen verschillende partijen zijn. Samen met WAGO maken wij de benodigde installatietekeningen op basis van de ontwerptekeningen van Leertouwer.” 

Davorin Marijanovic, Rayon Manager groothandel bij WAGO vult aan: “De vierde partner is de groothandel. Een niet te onderschatten factor in het hele traject omdat deze partij alle materialen op het juiste moment en in de juiste configuratie moet leveren. Voor dit project werken we samen met de Technische Unie die onder andere het Gira schakelmateriaal heeft laten assembleren. Misschien niet uniek, maar wel degelijk bijzonder. Daarnaast zorgt deze groothandel ervoor dat er voor ieder appartement een kit wordt samengesteld waarin álle benodigde materialen zijn opgenomen. Ook hiermee is een enorme tijdsbesparing te realiseren omdat de monteurs van Leertouwer geen tijd meer kwijt zijn om van de centrale opslag naar het appartement en terug te lopen om steeds het benodigde materiaal te halen. Inclusief zoekwerk.” 

De praktijk 

Wanneer de benodigde tijd in het voorwerk is gestoken, het ontwerp foutloos beschikbaar is en alle materialen ter plekke, kan de installateur daadwerkelijk profiteren van de voordelen van het concept. Van de Pol: “Vooralsnog is het stekerbaar installeren inderdaad vlot verlopen. Dat betekende onder meer dat we op tijd klaar waren en dat de volgende ploeg zonder te wachten met zijn eigen werkzaamheden kon beginnen. De grootste voordelen verwacht ik echter straks in de afmontage. Hierbij maken we immers gebruik van voorgeassembleerde componenten die niet alleen snel maar tevens uitsluitend foutloos zijn te plaatsen. Je elimineert hier de menselijke factor met bijbehorende kans op fouten. Daarnaast levert het concept in een later stadium eventueel ook voordelen op wanneer wijzigingen of uitbreidingen moeten worden doorgevoerd.” 

Wat de begeleiding door WAGO en Attema betreft is Van de Pol oprecht positief. “De begeleiding is intensief en goed geweest en nog steeds. Je kunt er altijd met vragen terecht en bovendien zijn zij in staat gebleken om onze eisen en wensen op de juiste manier te vertalen naar de uiteindelijke technische oplossing. Voor een volgende keer denk ik dat we veel gerichter kunnen calculeren en goed kunnen inschatten bij welke project winstalleren goed past. De samenwerking met WAGO en Attema blijft intensief vanwege de gezamenlijke voorbereidingsfase bij deze vorm van installeren.” 

Voor de medewerkers van Leertouwer is het nieuwe installeren zeker wel een omschakeling geweest, die echter met de juiste informatie en begeleiding soepel is doorlopen. “Natuurlijk is het anders”, geeft Van de Pol aan. “Maar gelukkig zien de mensen ook wel in dat het in deze tijd nodig is om sneller te kunnen werken. Het stekerbare concept geeft ons bovendien ruimte om met andere teamsamenstelling te werken. Dat maakt ons flexibeler en dus geeft dat meer slagkracht in de uitvoering van projecten. De uitdaging zit nu vooral in het voortraject. Wanneer je dáár fouten voorkomt, heb je daar het hele project baat bij.” 

Meer informatie over winstalleren Contact opnemen