Privacyverklaring 100 % winstalleren

Attema en WAGO verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring zijn .

Contactgegevens:  http://www.winstalleren.nl
WAGO Nederland B.V. Laan van de Ram 19, 7324 BW Apeldoorn, +31 55 36 83 500 of
Attema B.V. Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, +31(0)183 650 650

100 % winstalleren is te bereiken via info-nl@wago.comen  info@attema.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

100 % winstalleren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

100 % winstalleren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

    - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

100 % winstalleren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

100 % winstalleren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

100 % winstalleren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

100 % winstalleren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info-nl@wago.com of info@attema.nl